Praesidiums

Vice-Praeses
Miel Baert
Penningmeester
Guillaume Danneels
Schachtentemmer
Loic Verkinderen
PR
Andreas Schaubroeck
Cantor
Louis Van Hulle
Secretaris
Clement Vandromme
Zedenmeester
Lowie Verhalle
Sport & Cultuur
Remi Bossuyt
Feestpraeses
Simon Veermeer
Jarne Vannieuwenhuyze

Praeses Moeder Gezelle

2022 - 2023

pr
Praesidium 2022-2023